יכול להיות שלמשאבה הזאת יש הגנה תרמית ומסיבה מסויימת היא מתחממת. בכל מקרה צריך לבדוק את המשאבה
ע"י בעל מקצוע.