אם מדובר בבריכה פרטית, אין תקן לצורת הריצוף סביב הבריכה. כן צריך להתחשב בתקן של ריצוף נגד החלקה לסביבה רטובה. לפי התקנון של הוועדות לתכנון ובניה צריך שיהיה שטח של מטר מטר וחצי מסביב לבריכה, בכל עיר יש הקפדה שונה על התקנות, לכן שמגישים תוכנית להיתר בניה לבריכת שחייה אפשר לבקש את התקנון מהעירייה ולראות מה הדרישות להיתר. אני לא רואה שום בעיה שהקופינג יהיה מוגבה מהקרקע ואין איסור או תקן שפוסל את הדבר הזה.