הדרישות העיקריות לבריכה פרטית הן:
תקנות החשמל (מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003
ציוד ייעודי לבריכה
על אף האמור בתקנה 2 (1), יכול שבאזור 1 יותקן ציוד ייעודי הניזון במתח נמוך, כגון משאבת סחרור (ג'קוזי) או מסנן, ובלבד שיתקיימו תנאים מצטברים כדלקמן:
(1) הציוד מותקן בתוך גומחה או מבנה בעל חוזק מכני מזערי של IP XXX לפי ת"י 981;
(2) הגישה לגומחה או למבנה היא דרך דלת בעלת אמצעי נעילה מתאים, שפתיחתה תגרום להפסקת הזינה של הציוד;
(3) מערך אספקת החשמל לציוד האמור יהיה במבנה סוג II כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 900 – "בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות";
(4) הציוד יהיה בדרגת הגנה IP 55X לפחות;
(5) הציוד יוזן ממעגל בהתאם לאמור בתקנה 2(2)(ב) ו-(ג).
הוראות חברת החשמל לביצוע הבדיקה:
1. בדיקת אזורים: על הבודק לבדוק את מתקני החשמל הנמצאים בבריכה ואת עמידתם בתקנים לפי האזורים המוגדרים בחוק (להלן תקציר ההגדרות, ראה שרטוט):
"אזור – "0 פנים הבריכה והמים
"אזור1 – "החלל בגובה 2.5 מטר מעל לכל אחד מאלה :
(1) אזור 0 – המים
(2) ועוד שטח ברוחב 2 מטר מסביב לשפת הבריכה
(3) מקפצות, מגלשות ושטח ברוחב 1.5 מטר מסביבן
"אזור"2 – שטח ברוחב 1.5 מטר מגבול אזור 1(יחד 3 מטר מהמים) בגובה 2.5 מטר
2. חדר מכונות:
המצאות לוח משנה במבנה "סוג II" (Ci) מבודד ומוגן התזה כולל פחת להגנה מחשמול עם כניסות מלמטה בלבד
פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) למניעת חישמול מציוד מתכתי,
בדיקת LT להתנגדות הארקה,
מוליכי גישור ארקה לציוד מתכתי כולל מכסי פתחים למניעת חישמול ממגע של אדם רטוב,
ניקוז החדר למניעת הצפת חדר המכונות עם משאבה טבולה או מוצא טבעי עם צינור ניקוז,
אישור תקן למנורות תת-מימיות במתח VAC12 לשימוש בבריכת שחיה, ושנאי מבדל להגנה מחשמול
אישור תקן למשאבת סחרור הכוללת מסנן שיער, ולמשאבת זרמים,
הגנת מנועים ע"י מתנע המגן מעומס יתר וקצר
סולם תקני מאורק בחדר המכונות או אמצעי גישה אחר (מדרגות,,,),
3. הגנת קו ההזנה בלוח הראשי בהתאם לחתך הקו בשילוב ההגנה בלוח המשנה והעומס הצפוי
4. מפסק גבול לפתח חדר המכונות שינתק את משאבת הסיחרור ומשאבת זרמים
5. נקודת הדלקה לתאורה תת-מימית, מיקום המפסק בבית או במקום עם גישה נוחה
6. כיסוי חשמלי כולל מפסק נעול עם מפתח ואבטחה כפולה למניעת חשמול מהמנוע
7. משאבת חום חיבור חשמל מלוח המשנה לפי הספק המשאבה
8. סולם ומעקה מתכת בבריכה בדיקת יציבות מכנית וחיבור ארקה לפה"פ
9. מפל מתכת בדיקת יציבות מכנית וחיבור ארקה לפה"פ
10. איכות מים בקרה עם מערכת בקרה מלאה כולל דגימת מצב המים והפעלת משאבות מינון חומצה וכלור או מכשיר מלח תוך הפעלה בטוחה מפני הזנה עודפת של כימיכלים
את כל הדרישות צריך להביא בתכנון ולבצע בהתאם לתקנים ולחוקים כדי לשמור על בטיחות המתרחצים וכמובן להפעלת הבריכה להנאה מלאה
 
מילון מונחים:
ארקה – נבדקת ע"י מכשיר לופטסטר LT לבדיקת התנגדות מעגל הארקה כך שיוכל לנתק את החשמל במקרה של תקלה מסוכנת, ההתנגדות תלויה בגודל החיבור וסוג הלוח לרוב תהיה פחות מ Ω1,4 (A16)
מתח נמוך מאוד – עד 50V למניעת חישמול מסוכן משמש לציוד הנמצא ישירות במי הבריכה כמו נורות, מצופים,,, ולרוב VAC12-24 כדי למנוע קורוזיה.
מתח נמוך – מתח עד V1000 לשימוש הציוד החשמלי מחוץ למים כמו מנועי משאבות, תאורה,,,
כבלים – משמשים בבריכה להפעלה ופיקוד על הציוד המשרת את הפונקציות השונות, מהם מיוחדים לשהיה קבועה במים בעיקר לתאורה ומצופי בקרת גובה מים מניאופרן (לרוב צבע שחור), וכן כבלים להזנה כללית מ XLPE (גוון ירוק), כבלי פיקוד למתח נמוך מאוד (לבן, אדום,,,)
מגר – בודק בידוד ציוד חשמלי חייב בבדיקת רמת הבידוד לכשירות הפעלה: לפחות MΩ 1,5
פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) – להבטחת ארקה תקינה בכל מקום מחברים את כל הציוד המתכתי בבריכה לפס מתכת כך שכל הציוד נמצא באותו המתח ולכן לא נוצרים הפרשים העלולים לגרום לחישמול.
פחת – ממסר המנתק את החשמל כשיש זליגה (דליפה) של חשמל מעל לזרם של mA 30 תוך זמן של עד mS300

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

הירשמו לקבלת דיוורים מנטף וקבלו מבצעים והטבות למייל שלכם

You have Successfully Subscribed!