חשמל לבריכות שחייה

תפעול מערכות חשמל לבריכות שחייה

חשמל לבריכות שחייה בניית בריכת שחייה בטוחה מחייבת חשמל לתפעול המערכות השומרות על נקיון הבריכה, חיטוי המים, חימום, זרמי מסז', ושחייה נגדית. חשמל מטבעו מקשה על שילוב עם מים בצורה בטוחה. לכן קיימים מספר חוקים ותקנים לצורך הגנה על המתרחצים תוך שמירה על תנאי מים איכותיים...

דרישות תקן ביקורת של חברת החשמל לבריכות שחייה פרטיות

הדרישות העיקריות לבריכה פרטית הן: תקנות החשמל (מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003 ציוד ייעודי לבריכה על אף האמור בתקנה 2 (1), יכול שבאזור 1 יותקן ציוד ייעודי הניזון במתח נמוך, כגון משאבת סחרור (ג'קוזי) או מסנן, ובלבד שיתקיימו תנאים מצטברים...