ראשי >מאמרים>איסוף מי מזגנים

 מערכות למיחזור מי מזגנים

מי מזגנים ידועים באיכותם המעולה. מים אלו ניתנים לאגירה ומשם להפנייתם לשימושים נוספים.
מי מזגנים הם מים חסרי מינרלים ולכן בבואנו להשקות גינות עם מים אלו עלינו להוסיף דישון לגינה.
בממוצע, מזגן ביתי במישור החוף בחודשי הקיץ יכול לייצר ב10 שעות עבודה בין 30-50 ליטרים מידי יום. בבנייני משרדים ובמקומות בהם יש יותר ממזגן אחד או שפועלים שעות רבות במהלך חודשי הקיץ, כמות המים היומית יכולה להסתכם במאות ליטרים ולהגיע לעשרות אלפי ליטרים במגדלי משרדים וכדומה. מים אלו ניתנים לשימוש חוזר במבנים קיימים ובמבנים בתכנון או בבנייה.


 מערכות למיחזור מי מזגנים

מי מזגנים ידועים באיכותם המעולה. מים אלו ניתנים לאגירה ומשם להפנייתם לשימושים נוספים.
מי מזגנים הם מים חסרי מינרלים ולכן בבואנו להשקות גינות עם מים אלו עלינו להוסיף דישון לגינה.
בממוצע, מזגן ביתי במישור החוף בחודשי הקיץ יכול לייצר ב10 שעות עבודה בין 30-50 ליטרים מידי יום. בבנייני משרדים ובמקומות בהם יש יותר ממזגן אחד או שפועלים שעות רבות במהלך חודשי הקיץ, כמות המים היומית יכולה להסתכם במאות ליטרים ולהגיע לעשרות אלפי ליטרים במגדלי משרדים וכדומה. מים אלו ניתנים לשימוש חוזר במבנים קיימים ובמבנים בתכנון או בבנייה.


מבזקים